Schattingen


Als erkend vastgoedmakelaar en gediplomeerd schatter / expert onroerende goederen bieden wij U graag onze diensten aan voor het opmaken van een deskundig schattingsverslag.

Wij kunnen bepalen :

- de nieuwbouwwaarde = de waarde bekomen door de schatting van de kosten van de wedersamenstelling van het goed aan de hand van de werkelijke kostprijs van het gebouw. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor de bepaling van de te verzekeren waarde van Uw eigendom. Voor de bepaling van de nieuwbouwwaarde wordt beroep gedaan op de ABEX-index.

- de intrinsieke waarde = som van de huidige waarde van het gebouw min de vetusteit ( sleet) van het gebouw + de waarde van de grond. Hier doen wij een beroep op de tabel van Potin voor het gebouw en vergelijkingspunten voor de bepaling van de waarde van de grond. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn voor de bepaling van de waarde van een eigendom in het kader van een successie, aan/verkoop door vennootschap, ... .

- de venale waarde = de normale verkoopwaarde van het onroerend goed op een open markt. Hier wordt rekening gehouden met alle factoren die de waarde van Uw onroerend goed bepalen alsook met vergelijkingspunten in de directe omgeving van het pand. Dit kan nuttig zijn indien U overweegt Uw eigendom te verkopen of indien U een pand wenst te kopen om de correcte waarde te kennen bijvoorbeeld in het kader van het verkrijgen van een hypothecair krediet.


EPC


​Sedert 1 januari 2009 is een energiecertificaat verplicht bij elke verkoop of verhuur (contracten langer dan twee maanden) van een woonentiteit. Ook een elektrische keuring is verplicht.

Wij bieden beide attesten aan in 1 gezamelijk pakket. Wij hanteren doorzichtige en concurrentiële prijzen.

Studio -  Appartement -  Rijhuis -  Half open bebouwing - Villa.

Wenst u een offerte neem dan gerust contact op.


Wolfgang Baert, Erkenningsnummer: EP09554

Wim Demeester, Erkenningsnummer EP12343